За пета поредна година се извършват археологически разкопки в м. „Градището” северозападно от с. Рибен, община Долна Митрополия, Плевенска област. Проучванията и тази година са финансирани от община Долна Митрополия. Тази година ръководител на археологическите разкопки е Соня Лазарова (РВИМ – Плевен), а нейни заместници са Петър Бънов (дългогодишен участник в проучванията на археологическия обект) и Венко Иванов (археолог в РИМ – Плевен), научен консултант е д-р Володя Попов (директор на РИМ – Плевен), участие вземат и други колеги от РИМ – Плевен. Този екип работи с 24 ученика и един студент, подбрани от община Долна Митрополия. Тази група е подпомогната от учители, общински служители, архитекти и геодезисти.
Археологическите проучвания представляват интерес, заради значителният период на обитаване в м. „Градището”. Той започва през каменно-медната епоха, продължава по времето на траки, римляни и прабългари. Тази година са открити интересни, но не и уникални археологически находки, които трябва да бъдат обработени, за да се извлече пълната информация, която носят.