Археологическа находка с голяма стойност е открита в Улпия Ескус край с. Гиген

Екип археолози с ръководител доц. Кабакчиева откри в западната част на централната зала на Улпия Ескус  запазени мраморни колони и части на капители, а в античен насип близо до тях глава на статуя. Възможно е тя да е била на някои от т. нар. Войнишки императори от средата или втората половина на III век. Археологическите доказателства сочат, че владетелят е посрещнат в централната резиденция на Улпия Ескус, част от която е разкритата тези дни колонада.