Димана Димчева

Образование и квалификации: 2006 г. – ПГ по облекло „Княгиня Мария Луиза“, София 2012 г. – бакалавър по специалност „Информационни…

Мария Лилова

Образование: 1991 – 1996 г. ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Специалност „История” Степен: Магистър по история и учител в средните училища   1996…