Димана Димчева

Образование: 2014 г. Магистър специалност „Културно-историческо наследство в съвременната информационна среда” – Университет по…

Мария Лилова

Образование: 1991 – 1996 г. ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Специалност „История” Степен: Магистър по история и учител в средните училища   1996…