Иван Първанов

Образование: 2006 г. – Биология  „Св. Климент Охридски“ Биологически факултет 2009г. – Опазване на околната среда и устойчиво развитие…

Румянка Балева

Образование: 1992г. – Биолог със специализация ботаника, специалност учител по биология СУ „Св. Климент Охридски“ Биологически факултет 1995г.…