Мартин Дяков

Трудов стаж: 2016 – до момента РИМ – Плевен Отдел „Фондове, научен архив и специализирана библиотека“ Длъжност – ръководител…