Миглена Николaeва

Образование: 2011 г. – 2012 г. - Специалност „Етнология“ – магистър, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 2001 – 2005 г. – Специалност „Етнология“…

Димана Димчева

Образование: 2014 г. Магистър специалност „Културно-историческо наследство в съвременната информационна среда” – Университет по…