д-р Володя Попов

Административна длъжност: Директор на Регионален исторически музей – Плевен   Археологически проучвания:   1986-1990г. – Ръководител…

д-р Димитър Петров

д-р Димитър Петров Е-mail: d.petrov@rim-pleven.com Телефон: 0879 822 162   Адрес: Регионален исторически музей – Плевен ул. „Стоян Заимов“…