д-р Володя Попов

Административна длъжност: Директор на Регионален исторически музей – Плевен   Археологически проучвания:   1986-1990г. – Ръководител…

д-р Димитър Петров

Биографични данни: 1997 г. – СОУ „Анастасия Димитрова“, гр. Плевен 2003 г. – бакалавър по етнология в Исторически факултет на СУ „Св.…