Анелия Първанова

Образование: 2013 – 2015 г. Магистър по История (Музеология), СУ „Св. Климент Охридски“ 2006 – 2010 г. Бакалавър, специалност История, ВТУ…