Tържествено връчване на дипломи на Професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов – Плевен.

В експозиция „Археология” на Регионален исторически музей – Плевен се състоя тържествено връчване на дипломи за завършено средно образование и свидетелства за квалификация на ученици от 12 клас на Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов” – Плевен.