Улпиа Ескус

Глава на статуя на император и колонада откриха в Улпия Ескус през 2018 г.