Римска крайпътна станция Ad Putea

АРХЕОЛОГИЧЕСКО НАБЛЮДЕНИЕ

Обект: „Консервация, частична реставрация и социализация на римска крайпътна станция Ad Putea – I етап”,

м. „Градището”/„Царевец”, с. Рибен, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен, ПИ №000100.

Научен ръководител: Вл. Найденов, РИМ – Плевен