Обект в м. Парчелъка

Археологическо проучване

Обект в м. „Парчелъка” (Сектор III), землище на гр. Левски, обл. Плевен

Научен ръководител: Владимир Найденов, РИМ – Плевен

Зам.-научен ръководител: Мартин Дяков, РИМ – Плевен

Научен консултант: проф. д-р Сергей Торбатов, НАИМ – БАН