Праисторически обект Голо бърдо,с.Градище

На 50 км източно от Плевен, в землищата на селата Градище и Асеновци, общ. Левски, върху една от десните тераси на р. Осъм, на площ от около 150 dka е разположен праисторически обект „Голо бърдо”.  На това място, във връзка с изграждане разширението на северната газопреносна мрежа на „Булгаргрансгаз“ ЕОД, са открити и частично проучени през 2019 и 2020 год. няколко селища от открит тип с хоризонтална стратиграфия, отнасящи се към периодите на късния неолит и ранния халколит. Всяко едно от тях има изразени, специфични особености.

История на проучването:
2019 г.

  • Етап 1: д-р Володя Попов, Христина Маркова
  • Етап 2: д-р Володя Попов, Христина Маркова, Драгомир Марков
  • Етап 3: д-р Володя Попов, Иван Вайсов, Габриела Джурковска

2020 г.

  • Етап 4: д-р Володя Попов, д-р Вивиана Митева, Петя Ангелова