Oбновено табло в експозиция Нова и най – нова история

❗️Факт е вече обновеното табло в експозиция „Нова и най – нова история” при Регионален исторически музей – Плевен.
⏳️Връщайки се назад във времето се пренасяме в духа на старо Търново, сградата на бившия турски конак, където се свиква „събора” на нотабелите и се поставят основите на Третата българска държава.
🪙Специално място е отредено на „учредителите” на съвременна България, и по конкретно депутатите от Плевенския и Никополски край, поставили основите на модерната ни политическа структура. Изработили и приели конституционните основи на нова България📜.
🗺Акцентира се върху административно-териториалната структура и границите на града в местното самоуправление през първите десетилетия на XXв.
🏘 Проследяват се градоустройствените промени и превръщането на Плевен в модерен европейски град.
🔨Реализираната реновация цели да отговори на необходимостта от нови, актуални за времето си начини за представяне и популяризиране на културното наследство, насочени към различните целеви групи.
Заповядайте!