1wins.com.pe aviatorz.com.br fortune-tigers.com.br mines-games.com роскультцентр.рф luckyjet.ar

Тинка Кръстева

Длъжност: Технически изпълнител
Телефон: 0879 822 160
Направление: Отдел „АРХЕОЛОГИЯ“

На работа в РИМ – Плевен от 2017 г.

Длъжност – технически изпълнител в отдел „Археология”

Отговорности – Изработване на техническа, статистическа и фото документация на археологически проучвания, експониране на временни изложби и исторически календари; следене на специализираната литература за новостите в музейното експониране, рекламата и IT технологиите

 

Образование – МГ „Никола Обрешков” – гр. Казанлък

 

Член на екипа в:

 

2021 г.- Спасителни археологически проучвания на обект „Никополска крепост“, гр. Никопол

2021 г. – теренни обхождания на територията  на Община Червен бряг, област Плевен

 1. 2021 г.- Спасителни археологически разкопки в землището на с. Дърманци, общ. Мездра във връзка с реконструкция на път Е-79, Лот 2
 2. 2020 – 2021 г.Сондажни археологически разкопки на античен обект в м. „Парчелъка“ в землището на гр. Левски, общ. Левски
 3. 2020 г.- обходи в землището на с. Къртожабене, общ. Плевен
 4. 2020 г.- Сондажни археологически разкопки при южната кула на Източната порта на античната и късноантична крепост „Димум” – гр. Белене, обл. Плевен
 5. 2019 – 2020 г. – Спасителни археологически разкопки на къснонеолитно селище в землището на с. Градище,  общ. Левски, обл. Плевен
 6. 2018 г.. Археологически разкопки на см „Големия остров” – с. Дуранкулак, обл. Добрич
 7. 2017 – 2020 г.Редовно археологическо проучване на обект АР „Улпия Ескус“, с. Гиген, обл. Плевен
 8. 2006 г. – праисторическо селище от халколита и ранната бронзова епоха при с. Лепица, общ. Червен бряг
 9. 2002 – 2010 год. – Спасителни археологически разкопки м. „Езерото” – с. Садовец, обл. Плевен
 10. 2002 – 2010 год. Спасителни археологически разкопки в м. „Лъга” при с. Телиш, обл. Плевен
 11. 2000 – 2001 год. – Международна Българо – датска археологическа експедиция „Лъга” при с. Телиш, обл. Плевен
 12. 1996 год. – археологическа експедиция „Деветашка пещера” при с. Деветаки, обл. Ловеч
 13. 1995 год. Българо – японска археологическа експедиция „Селищна могила Дядово” при с. Дядово, общ. Н. Загора
 14. 1993 – 1994 год.- археологическа експедиция „Селищна могила Саровка” при с. Дъбене, Карловско
 15. 1993 г.– теренни обхождания в землището на общ. Сладун, Свиленградско

 

 

Основни  научни публикации  в областта на археологията:

 

„Селище от Караново VI при с. Дъбене, Карловско” (Лолита Николова, Тинка Захариева) – Сборник „Марица – Изток. Археологически проучвания”, т.2, 1994 г.

„Предварителни резултати от проучването на археологически обект при с. Градище” (Д-р Володя Попов и авторски колектив – Т. Кръстева, Кл. Христова, П. Ангелова) – Сборник „Мизия – от древността до наши дни”, т. 2, 2020

„Издирване и регистрация на археологически обекти в  землището на с. Къртожабене, общ. Плевен, обл. Плевен“ (съвместно с М. Дяков, П. Ангелова и Т. Кръстева) – Сборник „Мизия – от древността до наши дни“, т. 3 (под печат).