1wins.com.pe aviatorz.com.br fortune-tigers.com.br mines-games.com роскультцентр.рф luckyjet.ar

Петя Ангелова

Длъжност: Археолог
Телефон: 0879 822 170
Направление: Отдел „АРХЕОЛОГИЯ“

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, магистър Археология
Постъпила на работа в РИМ – Плевен от 2004 г.

Участие в археологически проучвания и теренни издирвания:

 • селищна могила Хотница, обл. Велико Търново
 • н.с. Дамяница, „Хемус“, лот 3.3, об. 16, общ. Петрич
 • Късноантичен кастел в с. Рибен
 • археологическо наблюдение по трасето на АМ „Хемус“, участък №1 от км. 784884 до км. 877800 – Ябланица-Боаза.
 • неолитно селище в землището на с. Копривец, обл. Русе
 • селищна могила от халколита в м. „Адата“ в землището на с. Бъзовец, обл. Русе
 • римски викус в землището на с. Овча могила по трасето на преносен газопровод за гр. Свищов
 • обект 50/4007 по проект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на Северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница в землището на с. Градище, обл. Плевен – заместник-ръководител
 • теренно издирване на археологически обекти в община Никопол
 • праисторическо селище в землището на с. Телиш, обл. Плевен, заместник-ръководител
 • теренно издирване на археологически обекти в землището на с. Къртожабене, обл. Плевен
  проучване в землището на с. Макреш, община Белоградчик, обл. Видин.
 • теренно издирване на археологически обекти в община Червен бряг
 • проучване в землището на с. Муселиево, община Никопол, обл. Плевен.

  Изложби и културни проекти:

 • изготвяне на културен проект и изложба „Отвъд знаците – послание от древността“
 • изготвяне на културен проект „Михаил Грънчаров – Историческият музей и музейно дело в Плевен 1903-1978.”
 • изготвяне културен проект „Играй и опознай своя роден край“ съвместно с колегите към отдел „ Образователни инициативи и проекти“

  Публикации:

 • Иван Бурджев, индустриалецът – новатор. Плевен и Плевенски край. Минало, традиции, духовност. Том 2, Плевен, 2016, 293-308
 • Каталог към изложба „Отвъд знаците – послание от древността“. Плевен 2017
 • Предварителни резултати от проучването на археологически обект при с. Градище. Мизия от древността до днес. Том II, Плевен 2020, 9 – 23 – съавтор
 • Нео-енеолитно селище Голо Бърдо. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОТКРИТИЯ И РАЗКОПКИ ПРЕЗ 2020 г. КНИГА I, София 2021, 290 – 294 – съавтор
 • Редовно археологическо проучване на праисторическо селище в м. „Гръстелниците” при с. Телиш. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОТКРИТИЯ И РАЗКОПКИ ПРЕЗ 2020 г. КНИГА I, София 2021, 212 – 216 – съавтор
 • Към периодизацията на халколита на Централна северна България – Телиш Гръстелниците. Мизия от древността до днес. Том III, Плевен 2022 – съавтор