1wins.com.pe aviatorz.com.br fortune-tigers.com.br mines-games.com роскультцентр.рф luckyjet.ar

Миглена Николaeва

Длъжност: Ръководител отдел
Телефон: 0879/822-184
Направление: Отдел „ЕТНОГРАФИЯ“

Образование:

2011 г. – 2012 г. – Специалност „Етнология“ – магистър, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

2001 – 2005 г. – Специалност „Етнология“ – бакалавър, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

 

Професионален стаж:

2015 г. – ръководител отдел „Етнография“, РИМ – Плевен;

2011 – 2015 г. – уредник в отдел „Етнография“, РИМ – Плевен.

 

Теренни етнографски изследвания:                                                            

 • с. Биволаре, Божурица, Рибен, Комарево за семейни  обичаи.
 • селищата:  Тръстеник, Биволаре, Рибен за попълване на информация за зимните календарни обичаи.
 • селата: Крушовене, Байкал, Загражден, Дъбован, Гиген, Гулянци, Милковица, Долни Вит.
 • гр. Пордим, село Вълчитрън; гр. Левски и с. Градище.
 • с. Гуцал, с. Марица, Ярлово, Ковачевци, гр. Самоков, с. Ново село, с. Бели Искър, с. Говедарци, с. Поповяне, с. Радуил, общ. Самоков, организирани от Асоциация „Онгъл“.
 • Град Левск
 • Град Тръстеник, село Крушовене, община Долна Митрополия
 • Село Гиген, община Гулянци
 • Участие в 25-те теренни проучвания на Асоциация „Онгъл“ в град Самоков и селата Радуил, Марица, Ново село, Говедарци, Райово.

 

Научни публикации:

 • „Традиционната сватба в „марашките” села от Плевенския край от края на ХІХ до средата на ХХ век”. – В: „Плевен и Плевенския край – минало, традиции, духовност”, Том 1, Плевен,  2013, с. 114-119.
 •  „Обичаят „Кьорава кобила” в град Тръстеник, Плевенско В: „Плевен и Плевенския край – минало, традиции, духовност”, Том 2, Плевен,  2016, с. 386-395.
 • „Характерната женска народна носия от Плевенско”, XII международна научна конференция „Народните занаяти – минало, настояще и бъдеще“. АЕК „Етър“ – Габрово.
 • „Специфични моменти в сватбените обичаи в „марашките” села в Плевенско от втората половина на ХХ век до днес” – В: Полетата на етнологията, Годишник на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл“, Том 16, 2018, с. 391-403.
 • “Предсватбени обичаи в села от Плевенско от втората половина на ХХ век до днес“ – В: Мизия от древността до днес, Том 1, Плевен, 2018, с. 51-60.
 • „Моминска и невестинска празнична украса за глава от Плевенско (по материали от фонда на РИМ-Плевен)“. В: ПАМЕТ НАСЛЕДСТВО КУЛТУРА (Етноложката перспектива), Годишник на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл“, Том 18, 2019, с. 182-189.
 • „Сватбени обичаи в села от Плевенско от втората половина на ХХ век до днес“ – В: Мизия от древността до днес, Том 1, Плевен, 2020, с. 91-111.
 • „Ивановден в град Тръстеник, Плевенско, с акцент върху обичая „Кьорава кобила” В: Пренасянето на сакралност, Годишник на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл“, Том 19, 2021, с. 261-270.
 • Бонева, Р., Николаева, М. Новите фестивали – традиция и иновации. Теренно изследване на територията на Община Самоков – Известия на РИМ-Русе, том ХХII, 2020, с. 164-177. – Изследването е част от ежегодната етноложка експедиция на Асоциация „Онгъл“, организирана в селищата на територията на Община Самоков.
 • Николаева, М. Традиционната женска народна носия в селата по долината на реките Вит и Осъм (по материали от фонда на РИМ – Плевен) – Доклад изнесен на национална научна конференция „Музеи и културно наследство – исторически и съвременни измерения“, Плевен, 25 – 26 май 2023 г.
 • Николаева, М. Фестивалната култура и изграждане на местна идентичност. Национален фестивал на пълнената чушка в град Левски. – В: Сборник от международен научен симпозиум: Седемнадесети международни Цар-Шишманови дни в Самоков (ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ НА АСОЦИАЦИЯ „ОНГЪЛ”) ЕТНОЛОГИЯ НА ВРЕМЕТО: ОБЩНОСТ И КУЛТУРА, САМОКОВ), в периода 29 септември – 1 октомври 2023 г. (под печат)
 • Николаева, М. За два нови кулинарни празника в Плевенско и формиране на местна идентичност – Доклад изнесен на национална научна конференция „Плевенски исторически четения“. „От регионалното към националното – минало, настояще, бъдеще“, Плевен, 16 – 17 ноември 2023 г. (под печат)
 • Николаева, М. Генчева, Д. Традиционни маскарадни игри за Ивановден в Плевенско – обичаите „Кьорава кобила“ в град Тръстеник и „Мечкари“ в село Гиген – Доклад изнесен на XXIX Научна конференция „Маскарадът и локалната общност“ гр. Перник, 26.01.2024 г. (под печат).

 

Експозиционна дейност:                                                             

 • 2018 г. „Монетната украса в облеклото“;
 • 2018 г. „Градски бит. Колекции“, (съвместно)
 • 2016 г.  „Детски спомен жив“;
 • 2015 г. „Гобленарите на Плевен”;
 • 2014 г. „Колекции от фонда на музея”, (съвместна);
 • 2014 г. „Живата традиция – Великденски обичаи и обредни хлябове”, (съвместна);
 • 2013 г. „Мерки и теглилки от края на XIX- нач. на XX в. от Плевенско”, (съвместна);
 • 2012 г.  „Живата традиция – обредни хлябове и трапези за празниците Игнажден, Бъдни вечер и Коледа, Васильовден – „Сурваки”, (съвместна).
 • „Традиционното народно облекло от Плевенския край“ част от съвместна изложба на РИМ-Плевен „Съхранено минало – музей, история, памет”, 2023
 • Камерна изложба „Новогодишни играчки и картички”, 2023 г.
 • „Жените в обществото” на РИМ – Русе, съвместно с РИМ – Плевен, представени са експонати от отделите „Етнография” и „Нова и най-нова история”, съхранявани във фонда на Регионален исторически музей – Плевен, 07.03.2024 г.

 

Конференции:

 • Присъства на конференция „Музеят-пресечна точка на експонати и иновации по пътя към екологичните предизвикателства пред природата”“, организирана от РИМ – Плевен, 3 ноември 2022 г.
 • Присъства на научна конференция „Плевенски исторически четения–Революции и еволюции“, организирана от РИМ – Плевен, 11 -12 ноември 2022 г.
 • Музеи и културно наследство – исторически и съвременни измерения, Плевен, 25 – 26 май 2023 г.
 • Международен научен симпозиум. Етнология на времето: общност и култура. Организиран от Асоциация за антропология, етнография и фолклористика – Онгъл, 29 септември – 1 октомври 2023 г., Самоков
 • „От регионалното към националното” – Национална научна конференция „Плевенски исторически четения”, гр. Плевен, 16 – 17 ноември 2023 г.
 • XXIX Научна конференция „Маскарадът и локалната общност“ гр. Перник, 26.01.2024 г.

 

Други дейности:

 1. Председател на четири членно жури във второто издание на Дефиле с народни носии, организирано село Недан, Община Павликени., 2023 г.
 2. Ментор в мероприятие по проект Steam проект „Сурваки“ в ОУ „Максим Горки“ гр. Левски, 2023 г.
 3. Ментор в световната седмица по предприемачество 13-19.11.2023 г. по проект на ДГ „Щастливо детство“ гр. Тръстеник под мотото “Моят град-древен и млад”