Мартин Милев

Длъжност: дизайнер
Телефон: 0879 822 152
Направление: Отдел „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И МЕДИИТЕ“