д-р Димитър Петров

Длъжност: Зам-директор
Телефон: 0879 822 162
Направление: АДМИНИСТРАЦИЯ

д-р Димитър Петров

Е-mail: d.petrov@rim-pleven.com

Телефон: 0879 822 162

 

Адрес:

Регионален исторически музей – Плевен

ул. „Стоян Заимов“ № 3

 

Биографични данни:

1997 г. – СОУ „Анастасия Димитрова“, гр. Плевен

2003 г. – бакалавър по етнология в Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

2007 г. – магистър по история в Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ в катедра „История на Византия и балканските народи“, направление „История на Европейски югоизток“

2010 – 2013 г. – редовен докторант в Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „История на Византия и балканските народи“

2012 – 2016 г. – учител по история и цивилизация в ОУ „Кирил и Методий“, с. Челопеч

2017 г. – доктор по история

 

Административна длъжност:

Заместник – директор на Регионален исторически музей – Плевен

 

Професионални интереси: Социални и обществени отношения в България (1878 – 1944), организирано туристическо движение. Политическа история на България, роля и действия на Българската армия, държавни институции и местно самоуправление.

 

Избрани публикации:

 1. „Рак с галопиращи метастази“. Етнополитическата ситуация в Република Македония (2001 – 2007) – В: XVII Кюстендилски четения. Провалите в историята, София, СУ „Св. Климент Охридски“, РИМ – Кюстендил, 2012
 2. „Македоно – албанският конфликт и неговото място във вестник „Нова Македония“ през 2001 г.“ – В: Collegium historicum. Том 2, София, 2012
 3. „Македония – 2011 г. – А сега накъде?“ – В: сп. История, год. XXI, кн. 1, София, 2012, с. 76 – 87
 4. „Македония – 2011 г. – А сега накъде?“ – В: „Азбуки“, бр. 10, София, 8-14 март, 2012 г.
 5. „Зараждане и развитие на туристическото движение в Плевен (1901-1944)“ – В: Мизия от древността до днес. Том 1, Плевен, 2018, с. 88-115
 6. Спомени на войника. Позиционната война на Червената стена през погледа на полковник Васил Шишков, командир на 15-и пехотен Ломски полк (1917 – 1919) – В: 100 години Дойранска епопея. Сборник с доклади от национална научна конференция „България в голямата война (1918), Плевен, 2019, с. 106-119
 7. „Чрез туризъм и труд – готови за труд и отбрана!“ Развитие на организираното туристическо движение в България (1944 – 1957). Плевенският пример – В: Мизия от древността до днес. Том 2, Плевен, 2020, с. 160-192
 8. „Никополска епархия – историческо развитие от францисканци до пасионисти“ – В: Историческият път на българските католици, част от Никополска епархия (каталог към изложба), Плевен, 2021, с. 7-10
 9. „Зараждане и развитие на Юношески туристически съюз в България (1911 – 1921) – В: III научна конференция „Светът на българина през 20 век“ (17 – 18 юни 2021 г.), Димитровград, 2022
 10. „Опознай родината“. История на организираното туристическо движение в България (1957 – 1989). Плевенският пример – В: Мизия от древността до днес. Том 3, Плевен, 2022
 11. „Албанците в Република Северна Македония – икономическа и социална трансформация на общността (1990 – 2012) – В: Кризите като катарзис – политически, социални и културни измерения на екстремните ситуации в историята“, Плевен, 2022
 12. Полковник Георги Панев и неговата книга „4-и пехотен Плевенски на Негово Величество полк в Европейската война (1915 – 1918 г.) – В: 4-и пехотен Плевенски на Негово Величество полк в Европейската война (1915 – 1918 г.), Плевен, 2022
 13. Осма национална конференция „Пътуване към България“ по история, археология и културен туризъм „Наука, образование, културно-историческо наследство“ в памет на проф. д.и.н. Иван Йорданов, гр. Шумен, 9 – 11 май 2022 г.
  Тема на доклад: „Банатските българи и пътуването към България. „Исторически бележки“ за едно заселване. Примерът на с. Гостиля (1881 – 1892)“
 14. Национална конференция „Епохи, личности, памет“, гр. Дряново, 29 – 30 септември 2022 г. Конференцията е организирана от ИМ – Дряново.
  Тема на доклад: „Опознай родината!“ История на организираното туристическо движение в България (1895 – 1918)“.
 15. Национална научна конференция „Музеят и градската памет“, гр. Троян, 20 – 21 октомври 2022 г. Конференцията е организирана от Музей на художествените занаяти и приложни изкуства – Троян по случай 60 годишнината от създаването на музея. Ръководител на един от панелите.
  Тема на доклад: „По следите на две снимки и един забравен излет от 1919 г.“
 16. Национална научна конференция „Плевенски исторически четения“. „Революции и еволюции – политически, икономически, културни и социални измерения на „прогреса“. Конференция организирана съвместно от РИМ – Плевен и ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“, 11 – 12 ноември 2022 г.
  Тема на доклад: „Сенки от стария Плевен“. Еволюция на границата между две столетия“.

 

Отговорен редактор и съставител:

 1. „Мизия от древността до днес“. Том 1, Плевен, 2018
 2. „100 години Дойранска епопея“. Сборник с доклади от научна конференция „България в Голямата война (1918), Плевен, 2019
 3. „150 години Вътрешна революционна организация“. Сборник с доклади от научна конференция „Изграждане и дейност на вътрешната революционна организация (1869 – 1876), Плевен, 2020
 4. „Мизия от древността до днес“. Том 2, Плевен, 2020
 5. „С духа на ботевци“ (каталог към изложба), Плевен, 2021
 6. „Кризите като катарзис – политически, социални и културни измерения на екстремните ситуации в историята“. Сборник с доклади от научна конференция, Плевен, 2022
 7. Георги Панев – 4-и пехотен Плевенски на Н. В. полк в Европейската война (1915 – 1918), Плевен, 2022
 8. „Мизия от древността до днес“. Том 3, Плевен, 2022

 

Експозиционна дейност:

 1. „45 години – Народен спорт“, 2020 г.
 2. „Историческият път на българските католици, част от Никополска епархия“, 2021 г.