Валентин Кузманов

Длъжност: Уредник
Телефон: 0888999963
Направление: Отдел „НОВА И НАЙ-НОВА ИСТОРИЯ“

Езици: Български език, Английски език

Образование:

  1. Изучава от 2021 г. до момента – специалност  Археология в СУ „ Климент Охридски“-Магистър
  2. 2006 г. – специалност История – специализация Археология във ВСУ „Черноризец Храбър“ гр.Варна-Бакалавър

Трудов Стаж:

  1. 2021 г. – Уредник отдел „Археология и нумизматика” –Исторически музей гр. Петрич
  2. 2022 г. – Уредник в отдел „ Нова и най- нова История”, РИМ – Плевен

Конференции:

  • Национална научна конференция „Епохи, личности, памет“ , ИМ – Дряново на 29-30 септември 2022 г.; Тема:„Дейността на плевенското археологическо дружество през периода 1903-1912 г.“
  • Присъства на Осма национална конференция по ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ И КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ „НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО. В ПАМЕТ НА ПРОФ.Д.И.Н. ИВАН ЙОРДАНОВ“, Шумен, 9-11 май 2022 г.