Сторгозия

На 4 км южно от Плевен – в местността „Кайлъка”, се намира късноантичната крепост Сторгозия. Създадена в средата на І век римска пътна станция (на територията на днешния град), наследява името на тракийското селище. През късноантичния и ранновизантийски период (ІV – VІ в.), Сторгозия прераства в силно укрепено селище от градски тип.

Адрес:

парк „Кайлъка“, Плевен

Как да стигнем? Въведете своето местоположение. Намери