Природна забележителност “Чернелка“

Природна забележителност ПЗ“Чернелка“ – карстова долина на р.Чернелка в землищата на селата Горталово, Тодорово, Къртожабене и Петърница. Обявена със Заповед номер Има изградена екопътека с кътове за отдих. Представлява живописен каньон с уникални скални образувания, скални растения и животни. 1422/1969г на МГГП.

Адрес:

Как да стигнем? Въведете своето местоположение. Намери