IX парламентарна сесия на Младежки воден парламент

В периода от 8 ноември до 10 ноември 2019 г., град Плевен и Басейнова дирекция “Дунавски район” – Плевен бяха домакин на IX парламентарна сесия на Младежки воден парламент. Фокусът на срещата са минералните води и националното водно богатство. Една от локациите на учениците е РИМ – Плевен. В експозиция на отдел “Природа” участниците представиха презентации за значението на водата, предложиха методи за опазването и пречистването й, след което направиха анализи на показателите на различни видове питейна вода.