III-та награда за РИМ – Плевен в Националния преглед на музейния плакат

В РИМ „Стою Шишков“ – Смолян се проведе II Национален преглед на музейния плакат, съпроводен с Дискусионен панел „Музейният плакат“. Организатори са Министерство на културата, РИМ – Смолян, Община Смолян и Сдружение на българските музеи.
Регионален исторически музей – Плевен получи трета награда в конкурса с плаката за изложбата „9-та пехотна Плевенска дивизия в Първата световна война“, с дизайнер на Марио Милев. Плакета и сертификата бяха връчени на директора на РИМ – Плевен д-р Володя Попов.