Tържество на тема „За България”

Група „Бонбони” към ОДЗ „Снежанка”