Entries by marto

Oтдел „Природа”

На 27 юли екипът на отдел „Природа” на Регионален исторически музей – Плевен ще посети Дирекцията на Природен парк „Персина”. Ще се проведе среща с екипа на Дирекцията, при която ще се обсъдят възможностите за бъдещи съвместни дейности и теренна работа за наблюдения и изследвания относно флората и фауната на територията на парка.

Профилактика в отдел „История на България XV-XIX в.

На 17 юли (вторник), 19 и 20 юли (четвъртък и петък) експозицията на отдел „История на България XV-XIX в.” в Регионален исторически музей – Плевен ще бъде затворена за посетители, поради извършване на годишна профилактика.