Entries by marto

Експозиция „Природа“

Във връзка с обновяване осветлението на експозиция „Природа“ в РИМ – Плевен, същата ще бъде затворена за посетители до 28 септември (четвъртък) включително.

„Разработване и промоциране на съвместен природо-туристически продукт: Маршрут „Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния – България“

На 12.09.2017 г. в град Белене, Мартин Дяков – ръководител направление „Фондове, научен архив и специализирана библиотека“ и Анелия Първанова – ръководител направление „Връзки с медиите и музейни образователни програми“ в РИМ – Плевен взеха участие в Кръгла маса. Дневният ред включваше обсъждане на стратегия и стратегия за маркетинг и промоциране в рамките на проект […]

Възстановка на традиционна българска сватба

На 20 август 2017 г. Исторически музей град Оряхово съвместно с Народно читалище „Надежда 1871“ представи възстановка на традиционна българска сватба – едно от най-интересните и сложни съчетания от обредни действия в народната ни култура.

Aрхеологическите разкопки на античен кастел и митница Димум в Белене

Отново започнаха археологическите разкопки на античен кастел и митница Димум в Белене. Проучванията и тази година са финансирани от община Белене, но за първи път се получава и целева финансова помощ от министерството на културата.

Национална изложба „Легенди от злато. Тракийски съкровища от България“

Регионален исторически музей – Плевен е един от българските музеи, поканени да участват с експонати в национална изложба „Легенди от злато. Тракийски съкровища от България“, която ще бъде реализирана в Градски музей Берген, гр. Берген, Кралство Норвегия.