Aрхеологическите разкопки на античен кастел и митница Димум в Белене

Отново започнаха археологическите разкопки на античен кастел и митница Димум в Белене. Проучванията и тази година са финансирани от община Белене, но за първи път се получава и целева финансова помощ от министерството на културата. Ръководител на археологическите разкопки е Соня Лазарова (РВИМ – Плевен), а неин заместник е Венко Иванов (археолог в РИМ – Плевен), научен консултант е доц. д-р Гергана Кабакчиева (НАИМ–БАН), а в екипа участва още Камен Христов (студент по археология). Те работят с 26 ученици, студенти, работници, учители и общински служители от Белене. Очаква се към тази група да се присъединят и доброволци.

Основна цел на археологическите разкопки през тази година е допроучване на Принципията на кастела (генерален щаб) и изясняване на плана и функцията на по-ранните сгради попадащи под нея. Това ни дава основание да очакваме интересни резултати от проучванията в Димум както за науката, така и за обикновения човек.

Очаква се археологическите разкопки да продължат до 9 септември.