2 февруари – Световен ден на влажните зони

Всяка година на 2 февруари отбелязваме Световния ден на влажните зони, за да изострим вниманието на  хората към значението на влажните зони като източник на вода и като уникални екосистеми.

Темата на Световния ден през 2021 „Влажните зони и водата“  насочва към предприемане действия за съхраняване и възстановяване на влажните зони, като източник на сладка вода. Да се спре загубата им.

През 1971 г. в иранския град Рамсар е подписана Конвенция за влажните зони, известна и като Рамсарска конвенция, с цел опазване местообитанията на водолюбивите птици. България има 11 влажни зони, известни като Рамсарски места.

Световно застрашени и защитени, включени в Червената книга на България видове птици, обитатели на влажните зони могат да бъдат видени в подготвената по този повод изложба в зала „Птици“ на отдел „Природа“.

Опазването на влажните зони е важно, защото те са едни от най- продуктивните екосистеми, с изключително биоразнообразие. Влажните зони предпазват от наводнения, влияят върху климата, имат роля в пречистването на водата, а също са място за отдих и туризъм.