Национална изложба Легенди от злато. Тракийски съкровища от България

Регионален исторически музей – Плевен е един от българските музеи, поканени да участват с експонати в национална изложба „Легенди от злато. Тракийски съкровища от България“, която ще бъде реализирана в Градски музей Берген, гр. Берген, Кралство Норвегия. Откриването ще се състои на 1 септември 2017 г. от 18.30 ч. Изложбата е организирана от Министерството на културата и е финансирана от Двустранния фонд за сътрудничество по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ и БГ11 „Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество“.
РИМ – Плевен участва със златната купа от гр. Белене (XII – XI в. пр Хр.) и сребърното съкровището от Голяма Брестница (II в.), което е предоставено на НИМ за временно ползване. Общо предметите са 7 на брой.