Работилници за изработка на керамични съдове

От 27 септември стартира вторият сезон на сондажните археологически проучвания в м. „Парчелъка” в землището на гр. Левски, обл. Плевен. Те са факт, благодарение на съвместната инициатива и финансиране на ръководството на Община Левски и Регионален исторически музей – Плевен.

Проучването ще се осъществи в рамките на 15 работни дни от екип археолози от РИМ – Плевен – Владимир Найденов, Мартин Дяков и Тинка Кръстева.

Задачата е да се получи информация за стратиграфията на обекта в неговия източен участък, да се проследят напластяванията и структурите в дълбочина и да се  събере подемен материал, който да даде възможност за прецизиране на хронологията.