Световен ден на водата

На 22 март се отбелязва Световният ден на водата. Денят се чества от 1993 г. под егидата на ООН и акцентира върху значението на сладководните води. Поставя се фокус върху предприемането на действия за справяне с водната криза в световен мащаб и постигане на една от целите на ООН за устойчиво развитие – чиста вода и санитарно-хигиенни условия за всички до 2030 г.
Тази година мотото на кампанията е „Подземни води – да направим невидимото видимо”. Почти цялата течна прясна вода в света е подземна. Тя доставя голяма част от водата, която използваме за пиене, канализация, производство на храни и промишлени процеси. Подземните води са изключително важни и за здравословното функциониране на екосистемите, като влажни зони и реки.
В инициативата на РИМ – Плевен, посветена на Деня на водата, се включиха ученици от ОУ „Цветан Спасов”, клуб „Земята – наш дом” с преподавател г-жа Валентина Стойчева. От специално подготвена презентация децата научиха за огромното значение на водните ресурси, направиха и опити за свойствата на водата. Опознаването и устойчивото използване на подземните води ще бъде от основно значение за адаптирането към климатичните изменения и за посрещане на нуждите на нарастващото население.