Регионален исторически музей – Плевен се преустановяват всички индивидуални и групови посещения

Във връзка със заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването и заповед № РД-07-179/19.03.2021 г.на Директора на РИМ – Плевен за въвеждане на противоепидемични мерки, от 20.03.2021г. в Регионален исторически музей – Плевен се преустановяват всички индивидуални и групови посещения.