Проучване на ранно-неолитно селище Копривец

РИМ – Плевен е партньор на Археологически институт на БАН при проучване на ранно-неолитно селище Копривец. От РИМ – Плевен в експедицията взеха участие археолозите Петя Ангелова и Тинка Кръстева . Обектът е в основата на най-ранната към момента позната на територията на България култура на керамичния неолит 6000-6200 г. пр.н.е.