Проект За нашата планета, за нашата общност

Днес в залите на експозиция „Природа“, ОУ „В. Петров“ реализира дейности по проект „За нашата планета, за нашата общност“ – Сътрудничество, иновации и обмяна на добри практики. Ученици и учители от училището, съвместно с партньорите си от Италия, Португалия, Румъния, Гърция и Франция с интерес изслушаха представителите на РИОСВ и Басейнова дирекция „Дунавски район“, които ги запознаха с дейностите на съответните институции. Весела Комаревска- главен експерт в БДДР насърчи участниците как да помогнат за пестенето и опазването на водата от замърсяване, а Радослав Илиев- директор на дирекция в РИОСВ насочи вниманието към мерките за опазването на атмосферния въздух. Г-жа Таня Илиева директор на училището връчи сертификати на всички участници.