Програма на научна конференция по случай 120 години от началото на музейното дело в град Плевен

Програма на научна конференция по случай 120 години от началото на музейното дело в град Плевен “Музеи и културно наследство-исторически и съвременни измерения”. Конференцията ще се проведе в периода 25-26 май 2023г.