ПРИРОДА

Експозицията на направление „Природа“ представя експонати от богатото и разнообразно геоложко минало на региона, както и образци на флората и фауната.