Представяне на книгата на доц. д-р Мартин Иванов – Бившите хора на концлагерна България

На 11 април от 17.00 часа в зала „Нова и най-нова история” на Регионален исторически музей-Плевен ще се състои представянето на книгата на доц. д-р Мартин Иванов – „Бившите хора” на концлагерна България.
Доц. д-р Мартин Иванов е историк, юрист и специалист по стопанска история. Автор е на над 150 научни публикации и 9 монографични изследвания върху икономическата и социалната политика на България от 70-те години на ХIХ век до наши дни.
Заповядайте!