Представяне на книгата Вечност. Николай Пушкаров (1885 – 18 септ. 1918 г.), автори Елена Мачковска и Красимир Петров

На 18 септември 2017 г., в експозиция “Нова история” беше представена книгата “Вечност. Николай Пушкаров (1885 – 18 септ. 1918 г.)”, автори Елена Мачковска и Красимир Петров.