Официално представяне на сборник с доклади от Научна конференция Изграждане и дейност на Вътрешната революционна организация (1869 – 1876 г.) по повод 150 ГОДИНИ ВЪТРЕШНА РЕВОЛЮЦИОННА ОРГАНИЗАЦИЯ.

Официално представяне на сборник с доклади от Научна конференция „Изграждане и дейност на Вътрешната революционна организация (1869 – 1876 г.)” по повод „150 ГОДИНИ ВЪТРЕШНА РЕВОЛЮЦИОННА ОРГАНИЗАЦИЯ”.
Книгата представи проф. д-р Пламен Митев, който бе и научен ръководител на конференцията. В сборника са включени доклади на изтъкнати историци и музейни специалисти като акад. Константин Косев (ИИИ при БАН), проф. Пламен Павлов (председател на „Фондация Васил Левски”), д-р Даниела Вичкова (ИИИ при БАН), доц. д-р Атанас Шопов (директор на ИМ-Панагюрище), доц. Светла Атанасова (РИМ-Велико Търново), д-р Милена Андреева (РИМ-Шумен), д-р Весела Антонова (гр. Русе), Дора Чаушева (директор на НМ „Васил Левски”-Карлово), Теодор Тончев (РИМ-Ловеч), Светла Мухова (Дирекция на музеите – Копривщица) и Кета Мирчева (гр. София).
Специални гости бяха г-н Георг Спартански – кмет на Община Плевен и специалисти от дирекция „Хуманитарни дейности” и отдел „Култура и туризъм” от Община Плевен.
Събитието беше съпроводено от музикален поздрав на вокална група „Ботевци пеят” от НУ „Христо Ботев” – Плевен.