Официално представяне на книгата на проф. д.и.н. Вера Бонева – Васил Левски: Да възкръсне България с пълна свобода.

На 21 март в експозиция “Нова и най-нова история” на Регионален исторически музей-Плевен беше официално представена книгата на проф. д.и.н. Вера Бонева – “Васил Левски: Да възкръсне България с пълна свобода”.
Препълнената зала и големия интерес показаха отношението и признателността на Плевенската общественост към живота и делото на Васил Левски.
От името на Община Плевен и Общински съвет-Плевен, приветствия към проф. Бонева поднесоха г-жа Анелия Дечева и г-н Димчо Дешев.