Отчет за цялостната дейност на Регионален исторически музей – Плевен за 2023 година