Образи и щрихи от Голямата война

По повод 100 годишнината от участието на България в Първата световна война във II-ро изложбено фоайе на Регионален исторически музей – Плевен беше открита изложба „Образи и щрихи от Голямата война“. Тя е дело на Научният архив на БАН в лицето на д-р Цветан Радулов. С впечатляващи експонати изложбата представя различни моменти от дълго продължилия военен конфликт. Специално внимание е обърнато върху мястото на българската интелигенция в годините на Голямата война. Експонираните писма, фотографии, ръкописи, дневници, спомени, скици и др. хвърлят светлина върху дейността на българските учени в едно от най-тежките изпитания в историята на българския народ.

Изложбата ще бъде експонирана до 25 март 2017 г.
Безплатен вход.