Обновена експозиция Традиционен бит и култура

И експозиция „Традиционен бит и култура“ получи своята нова премяна. С обновените фото-табла на коледари, лазарки и поминъци, посетителите могат да обърнат поглед към миналото на Плевенския край.
Очакваме ви!