НУМИЗМАТИКА

Във фонда на музея се съхраняват богати колекции от тетрадрахми на о. Тасос и Първа македонска област; римски републикански денари; римски императорски асове, сестерции, денари, антониниани и фолиси; редки монети на средновековните български царе; банкноти и монети на съвременната българска държава.