Нови цени за посещение в РИМ – Плевен

Във връзка с Решение №705/25.09.2017 г. на Общински съвет – Плевен, за изменение на Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен, считано от 09.10.2017 г. всички специализирани дейности в музея се таксуват:  (виж новите такси)