НОВА ИСТОРИЯ

Експозицията на отдел „Нова и най-нова история“ представя историческото и културно развитие на град Плевен непосредствено след Освобождението на България от османско владичество до наши дни.