Научна конференция на тема: Музеят-пресечна точка на експонати и иновации по пътя към екологичните предизвикателства пред природата

На 3 ноември (четвъртък) в РИМ-Плевен се откри научна конференция на тема: “Музеят-пресечна точка на експонати и иновации по пътя към екологичните предизвикателства пред природата” под научното ръководство на проф. д-р Росен Цонев. Събитието откри проф. д. б. н. Златозар Боев.
Поводът е навършване на 55 години от създаването на отдел “Природа” при РИМ – Плевен.
Първата презентация на проф. д-р Росен Цонев (Биологически факултет, СУ “Св. Кл. Охридски”), Румянка Балева и Иван Първанов (отдел “Природа” РИМ-Плевен) на тема: “Учени и природолюбители от град Плевен с принос за развитието на естествените науки в страната и ролята на отдел “Природа” при РИМ-Плевен за проучване и популяризиране на природното богатство на Централна Северна България” представи ръководител отдел “Природа” – Румянка Балева.
Темата на конференцията провокира интереса на много музейни специалисти от Национален природонаучен музей-София; Регионален исторически музей-Бургас; Регионален исторически музей-Русе; Природонаучен музей-Черни Осъм; Исторически музей-Бяла черква; Регионален природонаучен музей-Пловдив, университетски преподаватели и природозащитни организации от страната като: ИБЕИ при БАН; МУ-Плевен; СНЦ “Зелени Балкани-Стара Загора Тракийски университет; Ветеринарномедицински факултет към Тракийски университет; ОП “Паркове и градини”-София; РИОСВ-Плевен; Басейнова дирекция Дунавски район-Плевен.
Поставените цели са: да се обсъдят и споделят добри практики, мнения, нови идеи, изследователски опит, проблеми в сферата на природозащитата и развитието на музеите, като социално-културни центрове и туристически дестинации.
Обръща се внимание и на приноса на учени и природолюбители от гр. Плевен за развитието на естествените науки и ролята на отдел “Природа” при РИМ-Плевен за проучване и популяризиране на природното богатство на Централна Северна България.
Събитието продължава и днес 4 ноември (петък) до 14:45 ч.