Научна конференция: Музеят – пресечна точка на експонати и иновации по пътя към екологичните предизвикателства пред природата

Научна конференция: „Музеят – пресечна точка на експонати и иновации по пътя към екологичните предизвикателства пред природата“, посветена на 55 години от създаването на отдел „Природа“ 3-4 ноември 2022г.

Официално откриване: 3 ноември 13ч.

В рамките на два дни музейни работници, университетски преподаватели, представители на природозащитни организации ще представят съвременната визия на музеите, начини на съхраняване и експониране. Ще обсъдят ползите от партньорското им сътрудничество. Обект на дискусии ще е и ролята на музеите за популяризиране на природното наследство и природозащитното възпитание на подрастващите.