НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ КРИЗИТЕ КАТО КАТАРЗИС – ПОЛИТИЧЕСКИ, СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И КУЛТУРНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ЕКСТРЕМНИТЕ СИТУАЦИИ В ИСТОРИЯТА

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЛЕВЕН СЪВМЕСТНО С ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ОРГАНИЗИРАТ НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “КРИЗИТЕ КАТО КАТАРЗИС – ПОЛИТИЧЕСКИ, СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И КУЛТУРНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ЕКСТРЕМНИТЕ СИТУАЦИИ В ИСТОРИЯТА”

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ – ЧЛ. КОР. ПРОФ. Д. И. Н. ИВАН ИЛЧЕВ

Кризисните ситуации са неизменна част от историческото развитие. За някои те са основата на човешкото усъвършенстване и еволюция. В големия наратив на Арнолд Тойнби отговорите на кризите (под формата на предизвикателства) водят до промени и прогрес. Следвайки именно логиката, възприемаща кризата като възможност, Регионален исторически музей – Плевен съвместно с Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се ангажират с амбициозната задача по организирането и провеждането на научен форум на тема „Кризите като катарзис“. Целта на конференцията е да се даде трибуна на млади и утвърдени учени за споделяне на наблюдения, разсъждения и изследвания върху политическите, стопанските, социалните и културните ефекти, и последици от ситуации с висока степен на екстремалност  в историческа перспектива.          

15 октомври 2021 г. – хотел „Балкан“, заседателна зала, ет. 2
16 октомври 2021 г. – Регионален исторически музей – Плевен

Материалите от конференцията ще бъдат издадени в самостоятелен сборник.